Directia pentru agricultura Bistrita-Nasaud

Director executiv

Tabără Ioan-Nuțu - telefon 0744/672407

 

Director executiv adjunct

Frăsincari Florin Daniel - telefon 0747/681977

 

Serviciul implementarea politicilor, strategiilor în agricultură și industrie alimentară, consultanță agricolă și formare profesională 

  • Compartimentul implementarea politicilor și strategiilor în agricultură

Roșu Simona Alina - telefon 0751/129652 

Pușcaș Florin - telefon 0743/931106

 

  • Compartimentul implementarea politicilor și strategiilor din industria alimentară și de promovare a schemelor de calitate

 Pușcaș Rodica Nela - telefon 0749/054174

 

  • Compartimentul formarea profesională, promovarea și elaborare proiecte

Stejerean Reghina - telefon 0740/022249

Balaci Costel - telefon 0744/512421

Ungur Ioan - telefon 0748/346147

 

  • Compartimentul asistență tehnică zonală și RICA

Cicedea Ioan - telefon 0755/522132

Șerban Iacob - telefon 0732/970912

Ropan Liana Maria - telefon 0757/753290

Ropan Liviuț - telefon 0751/271337

Moldovan Viorica - telefon 0746/432305

Mihalci Gheorghe - telefon 0752/280616

Vidican Gheorghe - telefon 0766/298047

 

Serviciul monitorizare, inspecții tehnice, verificare și control în domeniul agriculturii și industriei alimentare și statistică agricolă, monitorizarea pieței

Mititean Pop Valentin - telefon 0746/175121

Andron Traian Ioan - telefon 0755/277470

Hetrea Stan Todosia - telefon 0756/724593

Moga Vasile Ioan - telefon 0754/027580

Toma Viorel - telefon 0722/878965

 

Compartimentul resurse umane, financiar contabilitate, juridic, achiziții publice, administrativ și relații publice

 

Puțura Marinelatelefon 0753/105616

Bodor Simona Valerica - telefon 0744/640037

Seserman Lidia Maria - telefon 0732/970930

 

Compartiment audit intern 

-

Copyright © 2016 - Directia pentru Agricultura Bistrita-Nasaud