Directia pentru agricultura Bistrita-Nasaud

                 

 LISTA CUPRINZAND DOCUMENTE DE INTERES PUBLIC

   

 • Date de contact (denumire, sediu, numere de telefon, fax, adresă de e-mail, pagină internet);
 • Conducerea instituţiei publice;
 • Programul de funţionare şi de audienţe al Directorului Executiv al DAJ Bistrita - Nasaud;
 • Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea DAJ Bistrita - Nasaud;
 • Acte normative în domeniul de activitate al DAJ Bistrita - Nasaud;
 • Codul de Conduită etică al funcţionarilor publici din cadrul DAJ Bistrita - Nasaud;
 • Structura organizatorică a instituţiei ;
 • Raportul anual de activitate al DAJ Bistrita - Nasaud;
 • Programe şi strategii proprii;
 • Declaraţiile de avere şi de interese ale personalului;
 • Anunţurile privind organizarea, potrivit legii, a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante, precum şi condiţiile de participare şi selecţie specifice cerute la concursurile  organizate, potrivit legii, pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul DAJ Bistrita - Nasaud;
 • Situaţii şi raportări specifice activităţii în domeniul agricol precum monitorizarea stării culturilor agricole şi a efectivelor de animale din judeţ, situatia campaniilor agricole de toamnă, primăvară şi vară;
 • Sursele financiare şi bilanţul contabil;
 • Structura bugetului;
 • Materiale informative elaborate de DAJ Bistrita - Nasaud;
 • Modalităţi de contestare a deciziei autorităţii sau instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate  (Legea 544/2001/Model reclamatie administrativa)

 

 

Copyright © 2016 - Directia pentru Agricultura Bistrita-Nasaud