L. nr. 44 din 19 ianuarie 2018

pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea L. Fondului Funciar nr. 18/1991

Sari la conținut