HG nr. 147 din 02.02.2022

pentru aprobarea schemei Ajutor de minims pentru aplicarea programului de sustinere a productiei de usturoi precum si pentru stabilirea unor masuri de verificare si control al acesteia in anul 2022

Detalii »

HG nr. 1219 din 17.11.2021

privind aprobarea “Schemei ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada Martie – Mai 2021 asupra sectorului apicol”

Detalii »

HOTĂRÂRE 716 din 27 08 2020

privind aprobarea schemei “Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie – mai 2020 asupra sectorului apicol”

Detalii »

Legea 17 din 07 03 2014

privind unele măsuri de reglementare a vânzării – cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate

Detalii »

H. G. nr 202 din 18 martie 2020

privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 108/2019 pentru aprobarea schemei “Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a producţiei de usturoi”, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de verificare şi

Detalii »

H.G. nr. 365 din 07 mai 2020

privind aprobarea schemei “Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a crescătorilor de porci de reproducţie din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa”,pentru perioada 2020 – 2022, precum şi a unor

Detalii »

Ordin nr 97 din 09 aprilie 2020

pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de fenomene meteorologice periculoase având ca efect producerea secetei pedologice

Detalii »

H. G. nr 705 din 17 septembrie 2019

privind aprobarea schemei “Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie – mai 2019 asupra sectorului apicol”

Detalii »

H.G. nr 325 din 23 mai 2019

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 336/2018 privind aprobarea Programului pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură şi industria alimentară

Detalii »

H.G. nr 108 din 27 februarie 2019

pentru aprobarea schemei “Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a producţiei de usturoi”, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de verificare şi control al acesteia

Detalii »

H.G. nr. 57 din 08 februarie 2019

pentru modificarea şi completarea H. G. nr. 500/2017 privind aprobarea schemei  “Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii”

Detalii »

H.G. nr. 519 din 12 iulie 2018

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 9/2018 privind aprobarea schemei “Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a crescătorilor de porci din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa în vederea producerii cărnii

Detalii »

L. nr. 170 din 13 iulie 2018

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2018 pentru completarea art. II din Legea nr. 70/2018 privind modificarea şi completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul

Detalii »

L. nr. 44 din 19 ianuarie 2018

pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea L. Fondului Funciar nr. 18/1991

Detalii »

H.G. nr. 9 din 10 ianuarie 2018

privind aprobarea schemei “Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a crescătorilor de porci din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa în vederea producerii cărnii de porc”

Detalii »

H.G. nr. 943/2017

pentru aprobarea schemei “Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a produsului tomate în spații protejate”, pentru anul 2018

Detalii »

H.G. 860 din 2016

privind organizarea, functionarea si stabilirea atributiilor directiilor pentru agricultura judetene si a municipiului Bucuresti

Detalii »

H.G. 39 din 27.01.2017

pentru aprobarea schemei “Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate”, beneficiarilor, condiţiilor de eligibilitate, modului de acordare a ajutorului de minimis, valorii anuale

Detalii »

H.G. nr 852 din 21.11.2016

privind “Ajutor de minimis pentru achizitionarea de catre producatorii agricoli de animale de reproductie din rase pure si/ sau hibride din specia porcine”

Detalii »

HOTARAREA GUVERNULUI nr. 723-05.10.2016

aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru achiziţionarea de către producătorii agricoli de juninci din rase specializate de taurine, juninci din specia bubaline şi/sau tauri de reproducţie din rase de carne”

Detalii »

Legea nr. 157 din 2016

privind unele măsuri pentru reorganizarea unor structuri aflate în subordinea/coordonarea  Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Detalii »

ORDIN nr. 895 din 19 august 2016

pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare, de aprobare a organismelor de inspecţie şi certificare/organismelor de control şi de supraveghere a activităţii organismelor de control, în agricultura

Detalii »

REGULAMENTUL 679 din 27.04.2016

REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație

Detalii »

HOTĂRÂRE nr. 78 din 4 februarie 2015

HOTĂRÂRE nr. 78 din 4 februarie 2015 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente

Detalii »
Sari la conținut